Categorïau
cyflwyniad

pobl

Côr ABC

Côr cymysg o Aberystwyth yw Côr ABC. Gwennan Williams yw arweinydd y côr, a Louise Amery yw’r cyfeilydd. Fel rheol, mae gan y côr raglen brysur o weithgareddau sy’n cynnwys cynnal cyngherddau, cymryd rhan mewn cystadlaethau, a recordio.

Gwefan Côr ABC

Côr Dinas

Côr Dinas yw côr merched Cymry Llundain. Andrew Cusworth yw arweinydd y côr, a Robert Russell yw’r cyfeilydd. Mae’n gymuned glòs o gantorion sy’n perfformio’n rheolaidd mewn cyngherddau, gwasanaethau, a chystadlaethau o bob math.

Gwefan Côr Dinas

Dafydd John Pritchard

Mae Dafydd John Pritchard yn fardd a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Dinefwr, 1996. Cyhoeddodd ddwy gyfrol o gerddi; dim ond deud (Barddas, 2006) a Lôn Fain (Barddas, 2013). Mae’n aelod o dîm Talwrn y Beirdd y Cŵps a thîm ymryson Ceredigion yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu’n Gadeirydd Barddas am bum mlynedd ac mae’n adolygydd cyson. Mae’n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Fe ysgrifennodd Dafydd yr englyn a osodwyd ar gyfer y darn hwn.

Robert Russell

Cyfansoddwr a aned yn Awstralia ond sydd bellach yn byw yn Lloegr yw Robert Russell. Mae’n cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer sioeau cerdd, gêmau fideo a bandiau roc yn bennaf, ond mae hefyd yn gyfeilydd dawnus (gan gynnwys i Gôr Dinas), yn recordio cantorion, ac yn dysgu mathemateg.

I gael gwybod mwy am Robert a’i waith, ewch i RobertRussellMusic.net neu youtube.com/RobertRussellMusic.

Robert sydd wedi cynhyrchu’r holl fideos sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn, yn ogystal â darparu cyfeiliant piano ar gyfer y perfformiad rhithwir.

Gwennan Williams

Mae Gwennan Williams yn gerddor sy’n frwd dros gerddoriaeth gorawl a cherddoriaeth gymunedol. Mae ganddi radd anrhydedd gyfun mewn cerddoriaeth ac Almaeneg o Brifysgol Birmingham. Mae’n arwain Côr ABC ers 2013, ac fe enillodd dlws Arweinydd yr Ŵyl yng Ngŵyl Fawr Aberteifi yn 2018.

Fe ganodd Gwennan bob un o’r rhannau i ferched yn y fideos cyfarwyddol.

Andrew Cusworth

Mae Andrew Cusworth yn academydd, yn arweinydd, ac yn gyfansoddwr sydd wedi ennill gwobrau am ei gyfansoddiadau. Ar hyn o bryd, mae’n Gymrawd Ymchwil 1851 yn Llyfrgelloedd y Bodleian, Prifysgol Rhydychen. Mae’n arwain Côr Dinas ac yn aelod o Gôr ABC.

Fe osododd Andrew englyn Dafydd i greu’r darn ar gyfer y prosiect hwn, ac mae e hefyd yn arwain y perfformiad rhithwir.

Gwefan Andrew Cusworth