yn un rhith, yn gôr o hyd

Croeso i wefan yn un rhith. Diolch o galon am ddangos diddordeb yn ein prosiect côr rhithwir. 

Ry’n ni wedi cyfansoddi darn newydd, ei recordio a rhyddhau ein perfformiadau rhithwir, a nawr ry’n ni’n estyn ein prosiect côr rhithwir i chi a’ch côr.

Ar y wefan hon, gallwch chi ddod i wybod mwy am y prosiect, gwylio fideos gorffenedig o’r darn, a chael gafael ar yr holl ddeunyddiau y bydd eu hangen arnoch chi i greu eich perfformiad rhithwir eich hun o’r darn gyda’ch côr chi, gan gynnwys copïau o’r sgôr, fideos i’w defnyddio i ddysgu ac i recordio’r darn, canllawiau recordio, trac cyfeiliant, ac ymarferion. Yr unig beth arall y bydd ei angen arnoch chi fydd golygydd fideo i wau holl fideos eich côr chi at ei gilydd!

Darllenwch weddill y wefan i gael mwy o wybodaeth am y prosiect, ac ewch i’n tudalen ‘diweddariadau’ i gofrestru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am hynt y prosiect.