Categorïau
cyflwyniad

os ydych chi’n hoffi hyn…

Ymhlith yr holl resymau pam ein bod ni’n canu mewn corau mae’r effaith bositif y mae hynny’n ei chael ar ein hiechyd meddwl. Ar wahân i’r manteision amlwg sy’n dod o ganu mewn grŵp, mae corau hefyd yn ficro-gymunedau sy’n cael eu huno gan yr awydd i greu cerddoriaeth; mae corau’n aml yn cynnwys pobl amrywiol sy’n rhannu’r un profiadau, yn cefnogi ei gilydd, ac yn mwynhau ochr gymdeithasol canu corawl, yn ogystal â’r canu ei hun. Yn ystod y cyfnod dan glo, bu’n rhaid i gorau gael hyd i ffyrdd newydd o barhau i gwrdd, nid dim ond am resymau cerddorol, ond hefyd am resymau cymdeithasol a chymunedol, a hynny fel modd o godi calon yr aelodau, cadw mewn cysylltiad, a gofalu am ei gilydd. O gofio’r holl rinweddau hyn a chefndir cymunedol y prosiect, fe hoffem dynnu eich sylw at bwysigrwydd cerddoriaeth yn ein bywydau ni ac, yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn y DU, at ei phwysigrwydd o ran ein lles ni.

Felly, os ydych chi wedi mwynhau dod i wybod am y prosiect, gwrando arno, neu gymryd rhan ynddo, ac os ydych chi mewn sefyllfa i wneud hynny, beth am ystyried rhoi rhodd i elusen iechyd meddwl neu elusen gerddorol yn eich ardal chi?

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *