Categorïau
cymryd rhan

cynhesu’r llais

Dros yr wythnosau diwethaf, mae llawer ohonon ni wedi bod yn canu llai, yn symud llai, a hyd yn oed yn siarad llai. Felly, byddai’n syniad da gwneud ychydig o ymarferion i ystwytho’r cyhyrau a’r anadl.

Gallwch chi ddilyn y fideo isod i gynhesu’ch corff a’ch llais. Dyw e ddim yn berffaith o bell ffordd, a bydd rhaid i chi faddau i ni am ambell i wall, ond ry’n ni’n gobeithio y bydd e’n eich helpu chi!

Pan fyddwch chi’n barod i recordio, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi fynd drwy’r ymarferion yn y bore, ac yna unwaith eto cyn i chi ddechrau canu.