Categorïau
cyflwyniad

yn un rhith

Croeso i wefan yn un rhith. Diolch o galon am ddangos diddordeb yn ein prosiect côr rhithwir. Ry’n ni newydd orffen recordio ac ry’n ni’n edrych mlaen yn fawr at rannu ein perfformiad(au) rhithwir â chi cyn bo hir.

Ar y wefan hon, fe gewch chi hyd i wybodaeth am brosiect côr rhithwir yn un rhith. Byddwn ni’n rhyddhau ein perfformiad gorffenedig yn fuan iawn, ac yna byddwn ni’n cyhoeddi’r holl ddeunyddiau y bydd eu hangen arnoch chi i greu eich perfformiad rhithwir eich hun o’r darn. Yn y cyfamser, darllenwch weddill y wefan i gael mwy o wybodaeth am y prosiect, ac ewch i’n tudalen ‘diweddariadau’ i gofrestru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am hynt y prosiect.