Categorïau
cymryd rhan

cymryd rhan

Fe baratowyd y wefan hon yn wreiddiol i helpu aelodau Côr ABC Chôr Dinas pan fuon ni’n creu ein perfformiad rhithwir ni o yn un rhith. Ry’n ni wedi creu a rhyddhau ein perfformiadau côr rhithwir erbyn hyn, felly rydym yn agor y wefan i helpu corau eraill a fyddai’n hoffi creu eu perfformiadau rhithwir eu hunain o’r darn.

Byddem wrth ein bodd pe baech chi’n mynd ati i recordio eich perfformiad eich hun, ac ry’n ni’n gobeithio y bydd y wefan hon yn helpu i’ch tywys drwy’r broses. Yn gyfnewid am hyn, ry’n ni’n gofyn i chi

  • roi gwybod i ni eich bod chi’n bwriadu recordio’r darn;
  • defnyddio’r trac cyfeiliant a ddarperir ar y wefan hon;
  • rhannu fideo terfynol eich perfformiad côr rhithwir â ni er mwyn i ni ei rannu ag eraill a mynd ati yn y dyfodol, o bosib, i wau’r holl fideos at ei gilydd;
  • peidio â pherfformio’r darn o flaen cynulleidfa fyw cyn i ni gael cyfle i drefnu’r perfformiad byw cyntaf ein hunain!

Ry’n ni’n edrych mlaen yn fawr at glywed eich perfformiadau rhithwir, ac ry’n ni’n gobeithio y cewch chi hyd i bopeth sydd ei angen arnoch chi ar y wefan (ac eithrio golygydd fideo i roi’r cyfan at ei gilydd i chi, wrth gwrs!).